Samen werken aan gezond werken
Home | Contact
Werkgever Werknemer

Waarin zijn we anders?

Ongeveer 1,5% van het verzuim binnen uw bedrijf of organisatie is onvermijdbaar. Bij een hoger verzuimpercentage is er ook vaak sprake van gedrag. Gedrag van uw medewerker, maar ook van de leidinggevende of de organisatie. Weet u dat het gemiddelde landelijke verzuimpercentage ongeveer 4% bedraagt? En dat het gemiddeld verzuim ruim 18 dagen, dus bijna 4 weken, duurt?

WellAtWork is uw regionale adviseur wanneer het gaat om duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Duurzame inzetbaarheid betekent niet enkel een lager verzuimpercentage en dus lagere kosten. Een goed verzuimbeleid zorgt bovendien voor tevreden medewerkers, een betere werksfeer, hogere productiviteit en daarmee een betere concurrentiepositie.

Wat doet u als uw medewerker zich ziek meldt, of beter nog, ziekteverlof aanvraagt? Wat mag u van uw medewerker verwachten en wat mag uw medewerker van u verwachten?

Een goed verzuimbeleid bestaat uit drie elementen: preventie, verhoging van de verzuimdrempel en snelle en adequate re-integratie. Geen eenvoudige opgave voor uw als ondernemer om hier altijd scherp op te zijn. Preventie, verzuim en re-integratie zijn vaak zaken waar u zich niet dagelijks mee bezighoudt.

De adviseurs van Well AtWork, bestaande uit een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en een arbeidsfysiotherapeut, kunnen u daarbij ondersteunen. Door het bieden van maatwerk, waarbij uw specifieke behoefte centraal staat. Door vanuit onze verschillende disciplines naar de situatie te kijken. Waar nodig schakelen we één van onze samenwerkingspartners in. Zo kunt u bij onze adviseurs terecht voor voor uiteenlopende vragen. Van een rijbewijskeuring en een consult bij de bedrijfsarts, een werkplekonderzoek of een arbeidsdeskundig onderzoek. Maar ook voor ondersteuning van de uitvoering van uw volledige verzuimbeleid. Om zo te komen tot het meest effectieve plan van aanpak.

WellAtWork gaat samen met u op zoek naar de beste oplossing, door het maken van heldere afspraken, met korte communicatielijnen. Door u te begeleiden en te coachen op de wijze die het beste bij u en uw bedrijf past. Door te denken in mogelijkheden en kansen, waardoor we liever spreken over activeren dan over re-integreren. Als vanzelfsprekend zijn we daarbij op de hoogte van de mogelijkheden van de actuele wet- en regelgeving, zoals de Wet Verbetering Poortwachter.

Home Contact
Well At Work
T 0412 634448