Samen werken aan gezond werken
Home | Contact
Werkgever Werknemer

Standaard producten

Beknopt arbeidsfysiotherapeutisch belastbaarheidsonderzoek

Een consult met belastbaarheidsonderzoek uitgevoerd door een arbeidsfysiotherapeut waarmee de algemene fysieke inzetbaarheid van uw medewerker kan worden beoordeelt. Uit dit onderzoek volgt een rapportage met advies t.a.v. de vastgestelde klachten in relatie tot de herstelverwachting en algemene inzetbaarheid.

Inhoud:

Anamnese,
Lichamelijk onderzoek,
Rapportage met conclusies en advisering t.a.v. de algemene arbeidsinzetbaarheid

Tarief:

145.00 € (ex BTW)

Uitgebreid arbeidsfysiotherapeutisch belastbaarheidsonderzoek

Een consult met belastbaarheidsonderzoek uitgevoerd door een arbeidsfysiotherapeut, waarmee de fysieke inzetbaarheid van uw medewerker kan worden beoordeelt, specifiek gericht op zijn arbeidsfunctie, werktaken en werkbelasting. Ook wordt er gekeken naar persoonlijke factoren en (ervaren) werkdruk. Uit dit onderzoek volgt een rapportage met advies t.a.v. de vastgestelde klachten in relatie tot de herstelverwachting en specifieke inzetbaarheid van uw medewerker in zijn werkfunctie Tevens kan in samenwerking met de bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige gekeken worden naar (tijdelijk) vervangende werkzaamheden

Inhoud:

Anamnese, Lichamelijk onderzoek, Functie-Taken-Handelingen analyse, Afname VAR (Vragenlijst Arbeidsreintegratie), Rapportage met conclusies en advisering t.a.v. de specifieke arbeidsinzetbaarheid

Tarief:

195.00 € (ex BTW)

Compleet arbeidsfysiotherapeutisch belastbaarheidsonderzoek

Een compleet arbeidsfysiotherapeutisch onderzoek wanneer er, naast de aangegeven klachten en onduidelijkheid over de inzetbaarheid van uw medewerker, ook probleempunten op de werkplek, de interactie met de werkplek en/ of de werkomgeving een rol spelen. Dit onderzoek is een combinatie van een uitgebreid arbeidsfysiotherapeutisch belastbaarheidsonderzoek en een werkplekonderzoek.

Inhoud:

Anamnese, Lichamelijk onderzoek, Functie-Taken-Handelingen analyse, Afname VAR (Vragenlijst Arbeidsreintegratie), Werkplekonderzoek Rapportage met conclusies en advisering t.a.v. de specifieke arbeidsinzetbaarheid en de werkplek

Tarief:

495.00 € (ex BTW)

Werkplek onderzoek beeldschermwerk

Bij een werkplek onderzoek wordt vaak alleen gedacht aan de werkplek. Ook de werkhouding en de uitvoer van handelingen door uw medewerker zijn van invloed op het ontstaan van klachten, of bij het voorkomen ervan. Tijdens dit werkplek onderzoek wordt zowel naar de werkplek, als uw medewerker gekeken. Waar nodig wordt gecorrigeerd en uw medewerker krijgt uitleg waar hij op moet letten voor een goede werkhouding en uitvoer van handelingen. Ook krijgt hij inzicht hoe hij zelf zijn werkplek kan instellen.

Inhoud:

Beoordeling werkplek, Analyse van de werkhouding van uw medewerker, Indien van toepassing wordt de werkplek juist ingesteld, Uw medewerker krijgt advies en instructies voor een juiste houding, Rapportage met conclusies, uitgevoerde correcties en advisering t.a.v. verbeteringen van de werkplek.

Tarief:

285.00 € (ex BTW)

Werkplek onderzoek medewerker

Bij een werkplek onderzoek wordt vaak alleen gedacht aan de werkplek. Ook de werkhouding en de uitvoer van handelingen door uw medewerker zijn van invloed op het ontstaan van klachten, of bij het voorkomen ervan. Tijdens dit werkplek onderzoek wordt zowel naar de werkplek, als uw medewerker gekeken. Waar nodig wordt gecorrigeerd en uw medewerker krijgt uitleg waar hij op moet letten voor een goede werkhouding en uitvoer van handelingen. Ook krijgt hij inzicht hoe hij zelf zijn werkplek kan instellen.

Inhoud:

Beoordeling werkplek, Analyse van de werkhouding van uw medewerker, Indien van toepassing wordt de werkplek juist ingesteld, Uw medewerker krijgt advies en instructies voor een juiste houding, Rapportage met conclusies, uitgevoerde correcties en advisering t.a.v. verbeteringen van de werkplek.

Tarief:

330.00 € (ex BTW)

Training on the job Dagdeel training

Uiteraard wilt u een gezond bedrijf met gezonde werknemers. Daarmee heeft u geen zorgen en een goede arbeidsproductiviteit. Om dit te zo te houden zult u ook aan preventie moeten doen. Speciaal voor bedrijven waar beeldschermwerk of frequent tillen, duwen en trekken voornamelijk tot de werktaken behoord is er de dagdeel training. De arbeidsfysiotherapeut komt een dagdeel op de afdeling om uitleg en instructies te geven en daarna een training waarbij de medewerkers zelf weer aan het werk gaan en gecorrigeerd worden waar nodig.

Inhoud:

Korte presentatie met uitleg over een juiste ergonomie (zithouding en werkplekinstelling bij beeldschermwerk, tilinstructies bij werk met zware belasting), Uw medewerkers krijgen voorbeelden te zien, krijgen instructies, oefenen zelf en worden daarbij zonodig gecorrigeerd.

Tarief:

440.00 € (ex BTW)

Training on the job Well@Work

Uiteraard wilt u een gezond bedrijf met gezonde werknemers. Daarmee heeft u geen zorgen en een goede arbeidsproductiviteit. Maar misschien zijn er toch steeds enkele werknemers met lichamelijke klachten die mogelijk verband hebben met het werk. Met deze training on the job wordt er gekeken naar knelpunten op de werkplek en krijgen uw werknemers d.m.v. uitleg en training inzicht in de ergonomie die betrekking heeft op hun werkplek, om zo op een verantwoorde manier om te kunnen gaan met de belastingen in hun werkzaamheden.

Inhoud:

Analyse van de werkplek en werkhandelingen op de afdeling of uw totale (klein) bedrijf, Analyse van de werkhouding van uw medewerkers, Rapportage met uitkomsten van de analyse en eventuele aanbevelingen, Presentatie waarin de analyses aan bod komen en uitleg over een juiste ergonomie, Uw medewerkers krijgen voorbeelden te zien, krijgen instructies, oefenen zelf en worden daarbij zonodig gecorrigeerd, U ontvangt voor elke werkplek een geplastificeerde sheet met een overzicht van de gegeven instructies en aandachtspunten op uw afdeling/bedrijf die u daar kunt ophangen al geheugensteun.

Tarief:

770.00 € (ex BTW)

Home Conact Algmene voorwaarden